Organisasjon og ansvarsområder

Toyota Logistics Services Norway AS (TLSNO) er resultatet av et nordisk prosjekt, som hadde som mål å forbedre og effektivisere leveringskjeden til Toyota og Lexus. Selskapet, som er eid av Toyota Motor Europe (TME), ble etablert i 2002, og var tidligere delelageret til bilimportøren Toyota Norge AS.
Kjerneområdet til TLSNO er forretningsdrift av lageret lokalisert i Svelvikveien 59 i Drammen. Lageret sto ferdig i 1987,og er på totalt  11.000 m2. TLSNO mottar deler fra Toyotas europeiske sentrallager Toyota Parts Center Europe (TPCE) i  Belgia, og lagrer ca 60.000 delenummer med en lagerverdi på 5 mill €.
Hver uke mottar TLSNO flere containere og lastebiler med deler og tilbehør fra TPCE. Lageret til TPCE er lokalisert i Diest, ca. 40 minutter fra Brussel, og forsyner hele Europa.

I vårt marked (Norge 100%, Sverige 25%), leveres det deler daglig til 115 Toyota/Lexus forhandlere i Norge og 20 i Sverige (Nord), det behandles rundt 7000 ordrelinjer per dag og mottas rundt 3000 fra TPCE.

TLSNO arbeider etter Kaizen filosofien som baserer seg på kontinuerlige forbedringer og medarbeider involvering. TLSNO er sertifisert innen ISO 14001 miljøstyringssystem.

Toyota Norge AS har ansvar for aktiviteter tilknyttet sin virksomhet som bilimportør. TLSNO har ansvar for aktiviteter tilknyttet dele og tilbehørs logistikk.

Personell

TLSNO har for tiden 38 lagerekspeditører, 4 teamledere, 3 formenn og 6 kontormedarbeidere. Det vil si totalt 51 fast ansatte. Lageroperasjonene gjennomføres i tidsrommet 07:15 – 17:45 (man-fre)