Toyota Europe Miljøpolitikk

Toyota har som mål å være miljøledende gjennom hele bilens livssyklus.
Basert på innsats overfor bærekraftig utvikling (CSR) og Toyota Earth Charter forplikter de ansatte hos Toyota Motor Europe seg til å gå foran som et godt eksempel for å redusere miljøpåvirkningen i forbindelse med Toyotas aktiviteter.

Klikk her for å se ISO Sertifikatet

Klikk her for å se Grønt Punkt Norge AS medlemsbevis

Miljøpolitikk – signert Nakata Feb 2024

Toyota Environmental Challenge 2050
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050

Miljøforpliktelsene etterleves ved:

  • Utslippsreduksjon gjennom hele bilens livssyklus
  • Forpliktelse til reduksjon
  • Gjenbruk og resikulering
  • Kontinuerlig søken etter den ultimate “miljø-bilen”

Kontinuerlig forbedring oppnås ved:

  • Miljøinnsats, fra design til avfall
  • Overholde lovbestemte krav
  • Søke etter prosesser som benytter mindre energi

Åpen dialog for å:

  • Oppmuntre til miljøinnsats hos alle interessenter
  • Skape en miljømessig tankegang
  • Oppfordre til å øke miljøforståelsen

Vil du vite mer om Toyotas miljøpolitikk eller miljøsertifisering, kan du ta kontakt med Inger Johanne Jørgensen.