Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles Lars Bermingrud