Bedriftsidrettslaget i Toyota Logistikk BIL ble stiftet 08.12.2009.  Den 6. juni 2019 ble Bedriftsidrettslaget og Trivselsgruppe slått sammen. Bedriftsidrettslaget tilbyr flere aktiviteter både sommer og vinter.

Toyota Logistikk BIL har følgende kontaktpersoner:

Leder: Gunnar Svartdal
Nestleder: Petter Bjølseth
Sekretær: Silje Maria Ulvin
Kasserer: Ernesto Berg
Styremedlem: Preben Rand, Geir Vidar Helgesen

Vi har et velutstyrt trimrom og en squash-hall på Nøsted.  Hallen er disponibel i tidsrommet kl. 06.30-08.00 og kl. 16.00-23.30.  På hverdager mellom kl. 16.00 -19.00 er hallen forbeholdt ansatte.  Hverdager mellom kl. 19.00-23.30 og i helgene  kan man ta med en person som treningspartner.  Kun personer over 12 år har adgang til trimrommet. Fottøy med såler som setter merker, er ikke tillatt i hallene.

Trimavdelingen er avlåst med vanlig dagtidnøkkel. Lokalene må forlates senest kl. 23.30.