FORORD

TOYOTA har som selskap alltid tatt sikte på fornuftig ressursbruk og samfunnsutvikling gjennom å produsere og levere nyskapende kvalitetsprodukter og -tjenester. Gjennom dette arbeidet har vi etablert en bedriftsfilosofi som er blitt videreført fra generasjon til generasjon, og som går under begrepet «Grunnleggende Prinsipper i TOYOTA». Vår måte å drive forretning på og verdiene som preger vår adferd, er basert på «TOYOTA Way». Det forventes at hver enkelt av oss praktiserer det som er angitt i «Grunnleggende prinsipper i TOYOTA» og «TOYOTA Way», samt at vi viderefører disse verdiene til fremtidige generasjoner av kolleger.

I de senere årene har samfunnet øvet et stadig økende press på selskapene når det gjelder å bidra til en bærekraftig utvikling. Som svar på dette har TOYOTA utarbeidet et dokument som har fått navnet «Contribution Towards Sustainable Development». Dokumentet er distribuert over hele verden og er en tolkning av våre «Grunnleggende Prinsipper i TOYOTA» med tanke på en bærekraftig utvikling.

Du kan laste den ned her: TLSNO Code of Conduct

TOYOTA er opptatt av å følge lokale, nasjonale og internasjonale lover og regler, og opptre med ydmykhet, ærlighet og integritet. Med dette som utgangspunkt har TOYOTA utarbeidet «Code of Conduct», hvor formålet er å angi tydelig hva vi krever av alle ledere og medarbeidere i TOYOTA med hensyn til moralsk og etisk adferd.