april 5, 2019

Månedsmøte 28. februar 2018

Agendaen for møtet var: KPI, EMS, Akan, Nye regler for personalrabatter, Kompetanse og utviklingssamtale, Bilsalget pr. januar 2019, FMDS – Andon call og Powerboard, Kaizen. Presentasjonen […]
april 5, 2019

Camilla 40 år

Den 17. mars fylte Camilla 40 år. Fredag 15. mars feiret vi på pauserommet med kake og blomster. Camilla fikk gavekort på XXL. Vi gratulerer så mye […]
februar 6, 2019

Allmøte 17. januar 2019

Agenda for allmøte: Ny kontaktperson bedriftshelsetjenesten,  EMS 2018,  Nøkkelord for gjensidig respekt og kommunikasjon,  Retningslinjer for rusmiddelbruk,  Akan,  QCC,  Bilsalget og månedens Kaizen for oktober – Preben […]
februar 6, 2019

Husyein 30 år

Den 6. januar fylte Husyein 30 år. Vi feiret Husyein på pauserommet med kake, gavekort og blomster den 7. januar. Vi gratulerer så mye med dagen.