Organisasjon og ansvarsområder

Toyota Logistics Services Norway AS (TLSNO) er resultatet av et nordisk prosjekt, som hadde som mål å forbedre og effektivisere leveringskjeden til Toyota og Lexus. Selskapet, som er eid av Toyota Motor Europe (TME), ble etablert i 2002, og var tidligere delelageret til bilimportøren Toyota Norge AS.
Kjerneområdet til TLSNO er forretningsdrift av lageret lokalisert i Svelvikveien 59 i Drammen. Anlegget sto ferdig i 1987,og er på totalt 17.000m2, fordelt på 6.000 m2 kontor og 11.000 m2 lager.
Per uke mottar TLSNO 10 containere, 2 lastebiler og 4 fly sendinger fra Toyota Parts Center Europe (TPCE). Lageret til TPCE er lokalisert i Diest, ca. 40 minutter fra Brussel (Belgia), og forsyner hele Europa med deler og tilbehør.

TLSNO har to kunder, Toyota Norge AS og Toyota Sverige AB, og har daglige leveranser til 116 destinasjoner/forhandlerpunkter i Norge og 22 destinasjoner/forhandlere i Sverige. Totalt 138 destinasjoner/leveringspunkter.

TLSNO arbeider etter Kaizen filosofien som baserer seg på kontinuerlige forbedringer og medarbeider involvering. TLSNO er sertifisert innen ISO 14001 miljøstyringssystem.

Toyota Norge AS har ansvar for aktiviteter tilknyttet sin virksomhet som bilimportør. TLSNO har ansvar for aktiviteter tilknyttet dele og tilbehørs logistikk.

Personell

TLSNO har for tiden 39 lagerekspeditører, 3 teamledere, 3 formenn og 6 kontormedarbeidere. Det vil si totalt 51 fast ansatte. Lageroperasjonene gjennomføres i tidsrommet 07:15 – 17:45 (man-fre)